forecast: extreem weer lange termijn (lt)

opgesteld: 27 mei 2024  /  23.00 uur

Hieronder zien we de kansen op actief of extreem weer voor de middellange termijn (3+4 dagen) en de lange termijn (5-7 dagen vooruit). Per kaart worden percentages gebruikt van 10%, 20% of 30%. Dit getal geeft de grootte van de kans aan dat het verwachte weersverschijnsel zich voordoet binnen het ingetekende gebied (en tevens lokale hinder of overlast veroorzaakt). Onderaan op elke kaart staat de datum van afgifte. Toelichting bij een forecast is lager op deze pagina te vinden; dit wordt alléén geschreven wanneer een forecast geldt.

LET OP: de verwachtingen hier blijven lange termijn-werk! Wijzigingen zijn zeker bij een forecast verder dan 4 dagen vooruit goed mogelijk, zowel qua verscherping als vermindering van een weersituatie. Kijk hier voor de korte termijn verwachting!

Risicokaart actief weer voor dag 3+4

Risicokaart actief weer voor dag 5-7

Verdeling risicokaarten:

- het risico op actief of extreem weer is voorlopig te klein voor een forecast


Synoptische analyse LT

De kans op actief of extreem weer is binnen deze termijn voorlopig te klein om een risico uit te geven.

Aandachtspunten LT

De kans op actief of extreem weer is binnen deze termijn voorlopig te klein om een risico uit te geven.


15-daagse temperatuurpluim (binnenland en kustregio)

Landinwaarts

Kust